top of page
Notepaper Watercolor (3).jpg

Το ΜΕΡΟΣ Α' της πολιτισμικής δράσης που φέρει τον τίτλο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ – ΑΚΡΑ | /pa.ɾa.ti.ɾiˈti.ɾi.o/ - /á.kraː/» της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΤΗΕ ΤΕΛΟΣ SOCIETY (ΤΤS) πραγματοποιηθηκε στο Δήμο Μεγίστης από τις 6 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2022. 

 

Η ΤΗΕ ΤΕΛΟΣ SOCIETY προσκαλέσε μια διεπιστημονική ομάδα δέκα ατόμων από το χώρο του πολιτισμού που θα συμμετάσχουν σε μια σειρά ερευνητικών και πειραματικών ασκήσεων εστιάζοντας («παρατηρώντας») στο σύγχρονο πολιτισμό από το ανατολικότερο άκρο του τόπου μας, το ακριτικό Καστελλόριζο.

 

Την ομάδα αποτελούν: α. Οι Tαξιδευτές: Καλλιόπη Αλπίτση, Νικόλας Βαμβουκλής, Μαρία Κατριβέση, Γεωργία Κακούρου-Χρόνη, Στέφανος Κοσμίδης, Γεωργία Κοτρέτσος, Αντώνης-Μάριος Παπαγιώτης, Μίλτος Πιστώφ, β. Ο Κοινωνός: Αντιδήμαρχος Μεγίστης, Στράτος Αμύγδαλος, γ. Οι Δορυφόροι: Χρυσούλα Λιώνη, Σουζάνα Φάις, και δ. Ο Άοκνος τιμονιέρης: Θαλασσόλυκος.

 

Ταξιδιώτες, συνοδός και δορυφόροι –ο καθένας ξεχωριστά–  καλούνται να συντάξουν μια επιστολή που θα σταλεί σε άγνωστό τους παραλήπτη. Οι παραλήπτες βρίσκονται σε λογιών λογιών άκρες της γης και θα παραχωρήσουν το δικαίωμα δημοσίευσης της αλληλογραφίας τους στη ΤΤS για θα συμπεριληφθεί στην έκδοση της δράσης. Η ομάδα των παραληπτών που προσκάλεσε η ΤΤS είναι: η Αλεξάνδρα Κοροξενίδη, η Moshoula Capous-Desyllas, η Στέλλα Μπαρακλιάνου, η Alexander Strecker, η Μαίρη Μανιοπούλου, η Maja Ćirić, ο Frederick Schmidt, ο Γιώργος Μαραζιώτης, η Νεφέλη Καούτσκη, και η Emily Jacir.

Στόχος της δράσης είναι η παρατήρηση και ερμηνεία του σύγχρονου πολιτισμού από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης, το Καστελλόριζο. Ό,τι και να σηματοδοτεί το μικρό νησί, που τελικά είναι «Μεγίστη», ένα του χαρακτηριστικό, το «άκρον» είναι κοινό για όλους.

 

Από την προσδοκία, τη φαντασία, το συναίσθημα στο βίωμα («με λογισμό και μ’ όνειρο») που αλλάζει τη θέση στοχασμού και που μέσα από τις δράσεις ευελπιστούμε να επαναπροσδιοριστούν όσα πρεσβεύουμε. Καλούμαστε να αφουγκραστούμε και να ερμηνεύσουμε τον ήχο, ή τον απόηχο, των πρακτικών του σύγχρονου πολιτισμού, αυτού που παράγεται στα αστικά κέντρα της χώρας μας, από ένα άκρο της. Τί απόσταση καλύπτει η ματιά μας και άλλη πόση διανύει το έργο μας;

 

Η σπάνια γεωμορφολογία της Ελλάδας, μετεωρισμένη όπως είναι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, προσφέρεται για επιτόπια (in-situ) καλλιτεχνική εργασία και καθίσταται οδηγός της δράσης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΚΡΑ | /pa.ɾa.ti.ɾiˈti.ɾi.o/ - /á.kraː/», με γνώμονα τις γνωσιολογικές, μεταφυσικές και ιστορικές πτυχές της. Αναζητούμε μια σφαιρική αντίληψη και αναπαράσταση του τόπου σε σχέση με τα ευρύτερα συναφή ζητήματα του σύγχρονου πολιτισμού. Από αυτή τη θέση, του συμπλέγματος Μεγίστης, από το Καστελλόριζο, τη Ρω, τον Άγιο Γεώργιο του Νησιού και της Στρογγυλής, με την πλάτη μας στραμμένη πότε στην ανατολή και πότε στο νότο, το βλέμμα μας θα εστιάσει στα πολιτιστικά κέντρα της χώρας μας, ατενίζοντάς τα από εκείνον τον τόπο και αρθρώνοντας τον λόγο που εκείνος ο τόπος μάς υπαγορεύει.

Όπως ένα κεκαμμένο σώμα σε επίκυψη – με τεντωμένα τα ακροδάχτυλά του –προσπαθεί να φτάσει το έδαφος, έτσι και εμείς, θα βρεθούμε σε μια αποστολή βίωσης ενός τόπου. Με τον ίδιο τρόπο θα αγγίξουμε, έστω για λίγο στη κλιμάκωση των δράσεων μας, το έδαφος της νησίδας Στρογγυλή στο ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης για πρώτη φορά στις 9 Σεπτεμβρίου.

 

Για την πραγματοποίηση του κλειστού συμποσίου, της πρώτης πολιτιστικής αποστολής στη Στρογγυλή και τη μετάβαση της ομάδας στη νησίδα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

 

Οι δράσεις και ασκήσεις παρατήρησης θα λάβουν χώρα στο Καστελλόριζο, στη Ρω, στο Άγιο Γεώργιο του Νησιού και στη Στρογγυλή· συνολικά σε τέσσερα από τα δεκατέσσερα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που απαρτίζουν το σύμπλεγμα της Μεγίστης.   

TTS_L22_2022.jpg

///// Exposition-programme du 30 mars au 18 juin 2022 /////

///// Rencontres, dialogues, installations, publications /////ﻟﻘﺎءات، ﺣﻮارات، ﻋﺮوض، ﻣﻨﺸﻮرات/////

Qui précède l’autre, l’art ou l’artiste ? Autrement dit: Est-ce l'œuvre qui fait l’artiste ou l’artiste qui fait l'œuvre? Ce projet d’exposition présente des objets, textes, situations, trouvé.e.s, collecté.e.s, dont les auteur.e.s et créateur.e.s sont anonymes. Les objets sont proposés par les commissaires membres de la Délégation artistique et par les artistes qui dialoguent régulièrement avec L’appartement 22. Le geste artistique pourrait peut-être être dans la coïncidence de la rencontre. L’expression peut se formuler par tous, n’importe où, à tout moment -ou bien à un moment donné- même le temps d’une vision. Anonyme.s est une exposition-programme qui rassemble les œuvres et réalisations de créateurs anonymes, des poètes et auteurs qui travaillent dans un esprit coopératif avec d’autres créateurs ou avec diverses communautés. Ce chantier-programme est conçu en plusieurs étapes qui se chevauchent, mêlant rencontres, exposition et publications. Dans chaque chapitre il est question de choix, de libertés individuelles et de dialogues tout en  proposant une réflexion sur les formes possibles de l'œuvre d’art dans les lieux inattendus. L’approche collective permet des échanges sur les sujets fondamentaux pour l’avenir du genre humain en général et des notions de convivialité et de dialogues au-delà des limitations idéologiques.إن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻠﻘﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﮭﺪ واﻟﻤﺸﮭﺪ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻨﺎن ﻏﺎﺋﺐ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن أو اﻟﻤﻜﺎن او اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎ. ﺑﺎﻷطﺮوﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺘﺮﺣﮭﺎ ھﻨﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ واﻹﺑﺪاع اﻟﺬي ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ أو اﻟﻤﺸﺎھﺪ، ﻧﻮد ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ، واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻨﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎھﺪ. ھﻞ اﻟﺨﻠﻖ ﯾﺴﺒﻖ اﻟﺨﺎﻟﻖ؟ ھﻞ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ أو اﻟﺨﺎﻟﻖ وﺟﻮد ﻣﻦ دون ﺧﻠﻖ؟ ھﻞ اﻻﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ وﻓﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﻟﻔﺔ؟ ﻣﺘﻰ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻨﺎن أو اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﻢ؟

Ο ανάδοχος δημιουργός είναι διαδοχικά ο οδηγός μιας νέας συνθήκης που μας καθιστά μάρτυρες εννοιολογικών ευρημάτων. Συνάμα θεατής και θεωρός - αυτός ο αγγελιοφόρος που ανασύρει μηνύματα άλλοτε κρυμμένα κάτω από τη σκόνη, ξεθωριασμένα από τον ήλιο, και παραδομένα στη καταγραφή του χρόνου τους. Καλούμαστε να οξύνουμε τις αισθήσεις μας και να αφεθούμε στην πρακτική του ‘κρυφτό’ - (ξ)ελευθερώνοντας ερμηνείες ανεπιτήδευτων εικόνων, συνθέσεων και στιγμιαίων εκφάνσεων ποιητικότητας, ξαποσταίνοντας το βλέμμα μας σε κάτι ουσιαστικά ανοικείο, αλλά φαινομενικά δικό μας.
Reconsidering art encounters, happenstances, and synchronicities in an effort to awaken torpid meanings of the world. ///// ///// Projet initié par Abdellah Karroum & Georgia Kotretsos, en dialogue avec les artistes, commissaires et auteurs, parmi eux: Anonyme.s, Mustapha Akrim, Badr El Hammami, Chrisoula Lionis, Sara O’Haddou, Younès Rahmoun, Natalia Valencia Arango... /////

///// L’appartement 22 est situé au 2ème étage au 279 avenue Mohamed V à Rabat, Maroc ///// Accès au lieu d’exposition par le hall du cinéma « le Colisée » prendre l’escalier gauche, ou faites-vous guider 06 61 54 27 64

Le nombre de places étant limité le jour de la projection

Merci de confirmer votre présence (online) par téléphone ou par email à : appartement22.rabat@gmail.com

Visites de L’appartement 22, du Mercredi au Samedi de 12h à 19h, et sur rendez-vous au 06 61 54 27 64

Attention parking payant devant l’immeuble Balima (voir les horodateurs pour les horaires).

///// Équipe informelle de L’appartement 22: Aida Omary, Curatorial and Research; Sofia Cherkaoui, Coordination Design /////

///// Coordonnées GPS de L’appartement 22 : Latitude 34,01742 Nord, Longitude 6,84005 Ouest /////
Les initiatives de L’appartement 22, de la R22 art radio et de la Délégation Artistique (Curatorial Delegation) bénéficient du soutien des éditions hors’champs, des artistes, de la Fondation Almayuda (Barcelone), et par les artistes et professionnels de l’art, individuellement ou en coopérative.

///// www.appartement22.com ///// www.thetelossociety.com /////

TTS_ORKI 27.JPG

Curator, Sotirios Bahtsetzis

KOINΩNΩ, The Tinos Gathering

Chora, Tinos Island, Cyclades

Artists' texts: Sofia Dona, Maria Papadimitriou, Eliana Otta, Yorgos Maraziotis, Ilias Papailiakis, and Panos Sklavenitis

 

Participants: Iakovos Alavanos, Christos Artemis, Sotirios Bahtsetzis, Dimitris Bellos, Fedon Gialis, Spilios Giannakopoulos, Orestis Giannoulis, Giannis Ekatorhis, Vasiliki Iatropoulou, Vivi Kassara, Georgia Kotretsos, Eleftheria Kouneni, Stefanos Kosmidis, Maria Mazaraki, Giannis Mytrou, Maroula Papanastasi, Angeliki Spiropoulou, Sebastian Tsifis, Filippos Vasileiou, and Vasilis Vasileiou.

Curator, Dimitris Spyrou

Tidal Culture Lab

Chalkida, Evia

Artists' texts: Sofia Dona, Maria Papadimitriou, Eliana Otta, Yorgos Maraziotis, Ilias Papailiakis, and Panos Sklavenitis

Participants: Maria Arampatzoglou, Stamatis Βalanos, Chris Brakoulias, Theodosios Dimos, Marianna Karava, Periklis Kachramanoglou, Stefanos Kosmidis, Georgia Kotretsos, John Koulouridis, Theodore Nikolaou, Anna Romanou, Dimitris Spyrou, and Stamatis D. Spyrou

Curator, Chrisoula Lionis

K-Gold Temporary Gallery

Agia Paraskevi, Lesvos

Artists' texts:  Sofia Dona, Maria Papadimitriou, Eliana Otta, Yorgos Maraziotis, Ilias Papailiakis, and Panos Sklavenitis

Participants:  Despoina Anastasopoulou, Stavriana Barmpini, Kyriaki Christodoulou, Thodoris Dimitropoulos, Maria Efstathiou Selacha, Dimitra Emmanuil, Eirini Gidari, Georgia Kokkinogeni, Stefanos Kosmidis, Georgia Kotretsos, Chrisoula Lionis, Konstantina Mandrali Antoniadou, Angeliki Polytaki, Andreas Sell, Vithleem Tsakiri, Evangelia Tsolaki, Vasilia Vamvoukli, Nicolas Vamvouklis, and Maria Zourou

bottom of page